Beskrivelse af en borgersamling

En borgersamling er et midlertidigt borgerorgan, der opløses igen, når samlingens anbefalinger er overdraget til kommunalbestyrelsen. Læs mere herunder.

Når man vælger borgersamling som borgerinddragelsesmetode, er der tale om en demokratimodel, der betegnes deliberativt demokrati.

OECD´s retningslinjer
OECD har opstillet retningslinjer for, hvordan man arbejder med borgersamlinger. Det er gjort for at sikre, at kommunen respekterer borgernes uafhængighed, og det forpligter det politiske styre. Det indbefatter blandt andet et mandat.

Borgersamlingens mandat
Et mandat er den aftale, som politikere indgår med borgersamlingen. Mandatet beskriver, hvordan politikerne vil igangsætte borgersamlingen, at borgersamlingen arbejder uafhængigt i udarbejdelsen af anbefalinger, og vigtigst af alt beskriver mandatet, hvordan og hvornår politikerne vil behandle borgersamlingens anbefalinger.
Kommunalbestyrelsen er ikke forpligtet til at iværksætte anbefalingerne, men er forpligtet til at forholde sig til anbefalingerne i relevante fagudvalg samt redegøre for om og hvordan anbefalingerne realiseres.

Armslængdeprincippet
Et andet vigtigt punkt i OECD’s retningslinjer er armslængdeprincippet. Det betyder, at opgaven med at facilitere borgersamlingerne varetages af en 3. part, så eventuelle kommunale dagsordener ikke påvirker processen og dermed udfaldet af borgersamlingens anbefalinger.