Klimaborgersamling

Hvad er en klimaborgersamling?

En borgersamling er borgernes møde. Borgerne bidrager som hverdagseksperter til det kerne- og arbejdsspørgsmål, som kommunalbestyrelsen har stillet og derfor ønsker borgernes bud på. Her kan du læse mere om vilkårene for en borgersamling, og du kan se det kerne- og arbejdsspørgsmål, som kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune har givet klimaborgersamlingen at arbejde med.

Bliv observatør

Klimaborgersamling

Har du lyst til at følge klimaborgersamlingens arbejde tæt på, så kan du deltage som observatør. Send en mail til bæredygtighedskonsulent Pia Staalgaard på psta@gentofte.dk og skriv hvornår du vil deltage og hvorfor. Du vil modtage en bekræftelsesmail.

Kerne- og arbejdsspørgsmål

Vi har brug for din hjælp til at forestille os en fremtid i Gentofte Kommune, hvor vi sammen omstiller til en klimaneutral og bæredygtig adfærd i hverdagen.
Hvordan kan vi hjælpe hinanden på tværs af kommune, borgere, foreninger og erhvervsliv med at omsætte målet om klimaneutralitet til konkrete handlinger i hverdagslivet i Gentofte Kommune.