Tredjepart og armslængdeprincip

Et vigtigt princip for en borgersamling er, at det sker uden indblanding fra det politiske styre. Derfor driver en uvildig tredjepart processen. Læs mere herunder. 

Borgersamlinger er bygget op omkring et såkaldt armslængdeprincip.
Det betyder, at opgaven med at facilitere borgersamlingerne varetages af en 3. part, så eventuelle kommunale dagsordener ikke påvirker processen og dermed udfaldet af borgersamlingens anbefalinger.

I praksis træder kommunalbestyrelsen et skridt tilbage, mens borgersamlingen arbejder og må ikke blande sig i deres arbejde. Borgersamlingen drives derfor af et uvildigt tredjepartssekretariat, der har til opgave at varetage borgernes rettigheder og læringsproces over et længere forløb. Det giver borgerne mulighed for at arbejde uvildigt, gå i dybden med udfordringer indenfor borgersamlingens kerneopgave og løbende indhente nye perspektiver samt få ekspertviden.

Gentofte Kommune har valgt demokratirådgiver We Do Democracy som tredjepartssekretariat.