Kerne- og arbejdsspørgsmål

Borgersamlingen i Gentofte Kommune skal arbejde med anbefalinger til klimaneutral og bæredygtig adfærd. Læs mere herunder.

Formålet med en klimaborgersamling i Gentofte er at styrke lokaldemokratiet og dialogen med borgerne om, hvordan vi skaber mere konkret og lokal klimahandling. Klimaborgersamlingen skal formulere anbefalinger til nye tiltag i Klimahandleplan 2025-26.
Borgersamlingen skal arbejde indenfor rammen af et kernespørgsmål, som er vedtaget af kommunalbestyrelsen.

Kernespørgsmålet er:
"Vi har brug for din hjælp til at forestille os en fremtid i Gentofte Kommune, hvor vi sammen omstiller til en klimaneutral og bæredygtig adfærd i hverdagen".

Arbejdsspørgsmålet er:
"Hvordan kan vi sammen hjælpe hinanden på tværs af kommune, borgere, foreninger og erhvervsliv med at omsættemålet om klimaneutralitet til konkrete handlinger i hverdagen i Gentofte Kommune".