Input fra medlemmerne

Klimaborgersamlingens medlemmer har mulighed for at komme med ideer til emner og materiale, som kan drøftes på samlingerne. På denne side finder du derfor input fra medlemmerne.

Tema: Lysforurening

Jeg er medlem af Klimaborgersamlingen, hvor jeg har gjort opmærksom på lysforureningen som et emne der bør drøftes. Efter gruppedrøftelser står det imidlertid klart, at der mangler viden om dette tema. Jeg vil derfor anbefale, at I gør medlemmerne opmærksom på Biologiforbundets tidsskrift Kaskelot, der har et temanummer om lysforurening. Februar 2023.
Her kan man læse, at ”Den stadigt voksende lysforurening har omfattende konsekvenser for menneskers sundhed, dyr, planter og økosystemer.”
Eksperten i lysforurening hedder Per Tybjerg Aldrich.

Er det muligt, at få ham til at komme til et af møderne i Gentofte Borgersamlingen?
Hvis man vil læse en artikel med oversigt over lysforureningens problematikker så klik her: Klik på:  https://lysforurening.files.wordpress.com/2023/02/lysforurening-en-overset-trussel-mod-dyre-og-planteliv-af-per-tybjerg-aldrich-kaskelot-februar-2023.pdf Jeg vil også anbefale følgende video: 

https://www.youtube.com/watch?v=5JCK6qmfGFw