Invitation via E-boks

30.000 borgere i Gentofte Kommune har modtaget en invitation om at deltage i lodtrækningen om pladserne i borgersamlingen.

De 30.000 borgere, der i begyndelsen af juni har modtaget en invitation om at få en af pladserne i borgersamlingen er udvalgt på følgende måde:

- Alle unge fra og med 16 år til og med 24 år har modtaget en invitation. Al erfaring viser nemlig, at unge kan være svære at rekruttere eller falder fra i processen, derfor har vi valgt, at unge er overrepræsenteret til at begynde med.

- Der skal være en repræsentativ fordeling af køn, som er cirka 50/50 i Gentofte Kommune. Spørgeskemaet i E-brevet giver også mulighed for, at man kan identificere sig som andre køn end mand eller kvinde.

- Borgersamlingens medlemmer skal repræsentere de syv bydele i Gentofte Kommune.

- Desuden skal borgersamlingen repræsentere fordelingen af uddannelsesniveauet.