Analyse & Tal

Analyse & Tal er dataleverandør i forbindelse med rekruttering af medlemmer til klimaborgersamlingen.

Analyse & Tal står for den stratificerede lodtrækning af borgersamlingens medlemmer. Det betyder, at der sker en uvildig lodtrækning blandt de borgere, der har tilmeldt sig, så borgersamlingen i sin sammensætning på alder, køn, geografi og uddannelse kommer til at afspejle Gentofte Kommune.

Analyse & Tal er garant for, at borgersamlingen er det tætteste vi kommer på at være repræsentativ for borgersammensætningen i kommunen.