We Do Democracy

Demokratirådgiverne fra We Do Democracy er klimaborgersamlingens tredjepart.

 We Do Democracy driver klimaborgersamlingen, og sikrer på den måde en uvildig og transparent proces. Det såkaldte armslængdeprincip skal sørge for, at klimaborgersamlingen ikke bliver unødigt præget af politiske dagsordener og strategier.

Til at bistå klimaborgersamlingen i Gentofte stiller We Do Democracy med partner og demokratirådgiver Johan Galster og projektleder Kolja Dahlin.