Kommunalbestyrelsen

Kommunalbestyrelsen er bestiller af opgaven om et klimaborgerting ud fra et ønske om at styrke involvering af kommunens borgere i klimaindsatsen.

På kommunalbestyrelsens møde den 30. maj 2023 blev mandatet til borgersamlingen vedtaget. Det betyder, at kommunalbestyrelsen vil bede borgersamlingen om at arbejde med følgende:

Kernespørgsmål:
"Vi har brug for din hjælp til at forestille os en fremtid i Gentofte Kommune, hvor vi sammen omstiller til en klimaneutral og bæredygtig adfærd i hverdagen".

Arbejdsspørgsmål:
"Hvordan kan vi sammen hjælpe hinanden på tværs af kommune, borgere, foreninger og erhvervsliv med at omsættemålet om klimaneutralitet til konkrete handlinger i hverdagen i Gentofte Kommune".

Kommunalbestyrelsen har forpligtet sig til at modtage borgersamlingens anbefalinger og behandle dem i de respektive fagudvalg. Kommunalbestyrelsen er ikke forpligtet til at implementere anbefalingerne i kommende planer.