Præsentation af ekspertgruppen

Til at understøtte borgernes hverdagsekspertise inviteres et hold faglige eksperter til at følge borgersamlingen. Læs mere herunder.

Som medlem af borgersamlingen er den vigtigste rolle at byde ind med erfaringer fra hverdagslivet.

Et hold uvildige fageksperter inviteres med til at understøtte borgersamlingens arbejde og i det hele taget at følge processen. Det er tredjepartssekretariatet, der har nedsat ekspertholdet.

Her på siden kan du se, hvem der er med i ekspertgruppen.