Præsentation af Simon Westergaard Lex

Simon Westergaard Lex er ansat som lektor ved Institut for Antropologi ved Københavns Universitet.

Simon Westergaard Lex forsker i opbygningen af bæredygtige økonomier og lokale grønne fællesskaber.
Aktuelt beskæftiger han sig med den modstand, der opstår ved etablering af vedvarende energisystemer for eksempel vindmølleparker; han arbejder med, hvordan borgere engagerer sig i lokale, grønne fællesskaber og de rum for samarbejde, der opstår mellem civilsamfund og kommuner. Og sidst men ikke mindst fokuserer han på organiseringen af bæredygtige bysamfund.